Identyfikator kalendarza google: jc9b97h89seqccpgtprhcm01rc@group.calendar.google.com
Link do użycia w innych aplikacjach: https://calendar.google.com/calendar/ical/jc9b97h89seqccpgtprhcm01rc%40group.calendar.google.com/public/basic.ics

Kalendarz, po dodaniu go do swojego konta, wysyła powiadomienie 2 godziny oraz maila 1 dzień przed zaplanowanym zdarzeniem.